• 29 Styczeń 2015

    Informacja dotycząca bieżącej sytuacji szpitala.

    W dniu 27 stycznia Senat UMK (bez głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących) przyjął uchwałę, która wprowadza zmiany w statucie szpitala, wynikające z wprowadzenia outsourcingu w zakresie utrzymania czystości, transportu wewnętrznego i czynności pomocowych przy pacjencie. W związku z powyższym szpital przystępuje do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W dniu 28 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych szpitala, mające na celu przedstawienie propozycji strony związkowej do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na dzień 30 stycznia br. W pierwszym tygodniu lutego ogłoszony zostanie przetarg.


Szpital Uniwersytecki nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 40 00, fax. 52 585 40 02

e-mail: sekretariat@jurasza.pl