• 17 Kwiecień 2014

    Nowi członkowie Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1.

    Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powołał nowy skład Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Zgodnie z Zarządzeniem 70/2014 skład Rady powołany na okres od 1.05.2014r. do 30.04.2018r. prezentuje się następująco: Przewodniczący - prof. dr hab. Jan Styczyński - Prorektor ds. Collegium Medicum, Przedstawiciel Rektora UMK. Członkowie - Magdalena Przydatek - przedstawiciel Ministra Zdrowia, Lech Wesołowski - przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, prof. dr hab. Maciej Świątkowski - przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dr Krzysztof Dalke - przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej, Ewa Kowalska - przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Członkowie powołani przez Senat UMK: dr hab. Dariusz Soszyński, ...


Zakładka Dla Pacjenta to przygotowany specjalnie dla Państwa praktyczny  przewodnik, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pobytu i hospitalizacji pacjenta w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy m.in.: spisu dokumentów wymaganych przy przyjęciu pacjenta, pobytu, godzin i warunków odwiedzin pacjentów, form wypisu oraz praw i obowiązków pacjenta. Znajdą tu Państwo również informacje na temat działania podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wybrane informacje o świadczeniach realizowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu korzystanie z oferowanych przez nasz szpital świadczeń zdrowotnych oraz pozwoli na poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony zdrowia.

Szpital Uniwersytecki nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 40 00, fax. 52 585 40 02

e-mail: sekretariat@jurasza.pl