• 24 Kwiecień 2014

    III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców.

    Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Per scientiam ad salutem aegroti”odbywającej się w dniach 9 -10 maja 2014 roku w Bydgoszczy. Organizatorem Konferencji jest społeczność doktorantów i młodych naukowców Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Konferencja ta jest przeglądem prac oraz doniesień naukowych, doktorantów i młodych naukowców z uczelni i jednostek pozaakademickich z całego kraju, zajmujących się w swych badaniach tematyką medyczną. W ramach konferencji odbędą się warsztaty tematyczne a także zostaną wygłoszone wykłady przez specjalnie zaproszonych gości. Dla najlepszych prac są przewidziane nagrody i możliwość publikacji prac pełnotekstowych w czasopiśmie „Medical and Biological Sciences” ...


Zakładka Dla Pacjenta to przygotowany specjalnie dla Państwa praktyczny  przewodnik, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pobytu i hospitalizacji pacjenta w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy m.in.: spisu dokumentów wymaganych przy przyjęciu pacjenta, pobytu, godzin i warunków odwiedzin pacjentów, form wypisu oraz praw i obowiązków pacjenta. Znajdą tu Państwo również informacje na temat działania podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wybrane informacje o świadczeniach realizowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu korzystanie z oferowanych przez nasz szpital świadczeń zdrowotnych oraz pozwoli na poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony zdrowia.

Szpital Uniwersytecki nr 1

im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 40 00, fax. 52 585 40 02

e-mail: sekretariat@jurasza.pl