O szpitalu

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy to największa publiczna placówka służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim. Rocznie hospitalizowanych jest tu około 40 tys. pacjentów, a ponad 200 tysiącom udzielamy świadczeń ambulatoryjnych. 8% hospitalizowanych w szpitalu pacjentów, stanowią osoby spoza województwa kujawsko-pomorskiego. Jesteśmy niezaprzeczalnym gwarantem dostępności  do świadczeń medycznych dla pacjentów w całym regionie. Oprócz realizacji wysokospecjalistycznych procedur medycznych, naszym zadaniem  - jako szpitala uniwersyteckiego jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia. Naszym priorytetem jest realizacja projektów badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a misję dydaktyczną realizujemy w oparciu o najlepszych lekarzy specjalistów oraz najnowocześniejsze metody nauczania. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. Szpital posiada w swojej strukturze 27 klinik i oddziałów, 8 zakładów i Zespół Poradni Specjalistycznych.      


Co nas wyróżnia?

• Jako jedyny szpital w regionie realizujemy 24 godzinny dyżur kardiologiczny. Ponadto w szerokim zakresie wykonujemy wysokospecjalistyczne operacje kardiochirurgiczne: wady zastawkowe - 130 operacji rocznie,pomostowanie aortalno-wieńcowe - około 600 operacji, tętniaki aorty piersiowej - 35 operacji oraz bardzo skomplikowane operacje nowotworów serca i osierdzia - średnio 5 operacji rocznie. Ponadto wykonujemy rocznie 5 tys. zabiegów kardiologii inwazyjnej

• Klinika Kardiologii, jako jedyna w Polsce wykonała w tym roku nowatorski zabieg, polegający na założeniu pacjentowi specjalnego chromo-kobaltowego klipsa, umożliwiającego zamknięcie częściowo zastawki, w taki sposób, aby krew wpompowywana do lewej komory serca nie wracała do lewego przedsionka. Operację wykonano bez otwierania klatki piersiowej – przez tętnicę udową.

• Jako jedyny szpital w regionie wykonujemy znieczulenia dziecido badań diagnostycznych.

• Klinika Chorób Oczu, jako jedyna w regionie wykonuje operacje zaćmy u dzieci, przeszczepy rogówki i witrektomie w pełnym zakresie.

• Klinika Rehabilitacji, jako jedyna w regionie prowadzi rehabilitację u dzieci. Ponadto, jako jedna z 3 najlepszych klinik w Polsce posiada możliwości leczenia neurorehabilitacyjnego. Blisko 60% pacjentów to osoby spoza naszego województwa.

• Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej pod kierownictwem prof. Zbigniewa Włodarczyka przeprowadza rocznie ponad 70 operacji przeszczepu nerek, osiągając znakomite wyniki – jedne z najlepszych w kraju pod względem skuteczności.

• Jako jedyny szpital posiadamy Oddział Transplantacji Szpiku Kostnego, kierowany przez prof. Jana Styczyńskiego, działający w strukturze Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii prof. Mariusza Wysockiego. Oddział posiada 5 jednoosobowych stanowisk transplantacyjnych, wyposażonych w system laminarnego nawiewu klimatyzowanego jałowego powietrza, z pozytywnym ciśnieniem. Oddział spełnia wszystkie warunki określone przez odpowiednie przepisy prawne. Wykonywane są w nim wszystkie typy przeszczepień komórek krwiotwórczych. Wyposażenie sprzętowe zapewnia intensywny nadzór nad pacjentem na najwyższym światowym poziomie. Rocznie wykonujemy 35 przeszczepów szpiku co plasuje naszą klinikę na drugim miejscu w Polsce. Obecnie lekarze wykonują zabiegi transplantacji szpiku kostnego na rzecz pacjentów z naszego województwa, a także z ośrodków onkologii i immunologii dziecięcej w Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie, Szczecinie i Warszawie. Przeszczepy wykonywane są u dzieci cierpiących na białaczki, guzy mózgu, nerek, kości i inne nowotwory oraz zespoły niewydolności szpiku. Leczeni są tu chorzy z całej północnej Polski.

• Jako jedyna placówka w regionie posiadamy najnowocześniejszy  tomograf komputerowy podarowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ten najnowszej generacji - 128 warstwowy sprzęt posiada pełne oprogramowanie onkologiczne umożliwiające diagnostykę chorób nowotworowych u dzieci. Można nim wykonać również badanie angiograficzne, badania serca i kolonoskopię. Pozwala na szybkie i dokładne badanie, emituje również zmniejszoną dawkę promieniowania, co w przypadku dzieci ma ogromne znaczenie. Czas wykonywania badania tym tomografem wynosi od kilku do kilkunastu sekund, co w znacznym stopniu pozwala zredukować stres związany z badaniem. Dzięki temu w wielu przypadkach możliwe będzie uniknięcie stosowania znieczulenia ogólnego u małego pacjenta.

• Klinika Chirurgii Dziecięcej jako jedyna w regionie wykonuje operacje na noworodkach i wcześniakach poniżej 1 kg – w tym również zabiegi laparoskopowe do wykonania których mamy wysoko wykwalifikowanych lekarzy – specjalistów. Wykonujemy również operacje dzieci onkologicznych. Jako jedyny ośrodek w regionie posiadamy Intensywną Terapię dla Dzieci – przyjmujemy najtrudniejsze przypadki urazowe wymagające natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

Centrum Urazowe

Każdego roku w Klinice Medycyny Ratunkowej przyjmujemy  45 tys. pacjentów. Z  tego  ok. 10 tys. tj. ok. 22% zostaje przekazanych do innych klinik szpitalnych. Pełnimy największą ilość tzw. ostrych dyżurów w miesiącu – 15/16 dni (pozostałe szpitale: Uniwersytecki nr 2 – 10 dyżurów, X Szpital Wojskowy 5 dyżurów). To w naszym szpitalu powstaje jedyne i zarazem  najnowocześniejsze w regionie Centrum Urazowe mające na celu obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Centrum Urazowe realizowane jest w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: „Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy”. Remont i doposażenie Centrum Urazowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy umożliwi obsługę większej ilości pacjentów, a wraz z zaoferowaniem im lepszej jakości usług spowoduje obniżenie skutków powikłań wypadków i stanu zagrożenia zdrowia. Możliwe będzie przeprowadzenie badań w jak najkrótszym okresie od zdarzenia, co umożliwi postawienie wczesnej diagnozy i szybkie podjęcie decyzji odnośnie ratowania zdrowia i życia. Rozwój systemu ratownictwa medycznego będzie jednym z kluczowych czynników obniżenia poziomu śmiertelności oraz niepełnosprawności, zwłaszcza z powodu wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów, katastrof naturalnych, a także chorób układu krążenia i przyczyni się tym samym do wsparcia dobrego poziomu zdrowia osób w wieku produkcyjnym jak również przedprodukcyjnym - poziom zdrowotności dzieci stanowić będzie w przyszłości o rozwoju przedsiębiorczości. Jednocześnie rozwój systemu ratownictwa przyczyni się do osiągnięcia głównego. Lokalizacja niniejszego przedsięwzięcia przy drodze międzynarodowej E261 czyni projekt uzasadnionym do realizacji. Głównymi beneficjentami niniejszego projektu są mieszkańcy Miasta Bydgoszcz oraz gmin sąsiadujących: Koronowo, Białe Błota, Sicienko, Dobrcz, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski. Miasto Bydgoszcz oraz powyższe gminy zamieszkuje łącznie 459 946 mieszkańców (dane za rok 2007), z czego 361 222 osób w samej Bydgoszczy.  Stanowią oni grupę docelową projektu. Średnia liczba pacjentów obsługiwanych przez szpital w Bydgoszczy za ostatnie 5 lat (2005-2009) wynosi 35 177, należy zauważyć tendencję wzrostową począwszy od 2006 roku. Grupą docelową niniejszego projektu są też osoby użytkujące drogi przebiegające przez teren powiatu grodzkiego Bydgoszcz. Należą do nich turyści udający się w region zachodniopomorski oraz pomorski, a także na południe kraju. Do potencjalnych pacjentów Centrum Urazowego należą również inwestorzy współpracujący z firmami zlokalizowanymi na terenie miasta Bydgoszczy, jak również w gminach sąsiadujących.

 

Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy

W szpitalu realizowany jest wieloletni program inwestycyjny, finansowany ze środków budżetu w wartości pond 360 mln zł. Na przestrzeni kilku lat w szpitalu uruchomione zostaną : nowoczesny blok operacyjny (z salami hybrydowymi, ze śródoperacyjną diagnostyką MRI  i TK), klinika medycyny ratunkowej, klinika intensywnej terapii, nowoczesna sterylizacja, a wszystkie kliniki zostaną poddane gruntownym remontom. Pozwoli to na osiągnięcie największego poziomu jakości struktury szpitala.  Od strony Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstaje nowy budynek dla Kliniki Psychiatrii, natomiast przy ul. M. Curie Skłodowskiej – Zespół Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralna Sterylizatornia oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Inwestycje realizowane są dzięki środkom z budżetu państwa będącym w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”. Wartość zadania, zaplanowanego na lata 2007-2015, wynosi 326 963 tys. zł. Budowa Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralnej Sterylizatorni oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trwa od początku 2010 roku. Oddanie obiektu do użytku planuje się w połowie roku 2013.

Wszystkie założenia inwestycyjne wyglądają następująco:

• budowa i wyposażenie Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,

• budowa i wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej dla dzieci na12 łóżek, 

• budowa i wyposażenie Kliniki Psychiatrii jako I etapu Centrum Zdrowia Psychicznego,

• budowa i wyposażenie Kliniki Dermatologii,

• budowa i wyposażenie Uniwersyteckiego Centrum Opieki Paliatywnej i Długoterminowej,

• modernizacja klinik szpitala.