Klinika Anestezjologii i Intensywnej terapii


 • Kierownik Kliniki - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza

 • _____________________________________________________________

  Sekretariat Kliniki

  tel./fax 52/ 585 47 50

  tel./fax 52/ 585 40 22

  e-mail: kikanest@cm.umk.pl

  Pielęgniarka Oddziałowa - Beata Walecka


  O Klinice

  W Klinice aktualnie znajduję się 14 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych w pełni do prowadzenia procesu leczniczego u chorych w stanie krytycznie ciężkim w przebiegu niewydolności wielonarządowej.

  Klinika dysponuje wszystkimi dostępnymi technikami monitorowania inwazyjnego, małoinwazyjnego i nieinwazyjnego dynamiki układu krążenia wraz z technikami obrazowymi w tym technologiami pozwalającymi ocenić anatomiczne położenie dużych naczyń, splotów nerwowych oraz pni nerwowych. W Klinice prowadzi się na 4 stanowiskach ciągłą terapię nerkozastępczą w różnych jej konfiguracjach wraz z terapią hybrydową. Świadczenia udzielne w trybie 24 –godzinnym dla całego rejonu Kujawsko-Pomorskiego powodują że obłożenie 11 stanowisk stanowi 100% w przeciągu roku. Dzięki wprowadzeniu systemu logistyki w zarządzaniu procesem leczniczym opartym o filozofię Six-Sigma skrócono średni czas pobytu w OIT z 7 dni do 6 dni w ostatnim 2009 roku.Chorzy Kliniki rekrutują się z zewnątrz szpitala, wewnątrz szpitala oraz z Kliniki Medycyny Ratunkowej.

  Klinika prowadzi Poradnie Anestezjologiczną i Poradnie leczenia bólu. W klinice znajduje się struktura organizacyjne jaką jest Zespół ds. Żywienia Pozajelitowego, którego działaniem objęty jest cały Szpital jak również tzw. system żywienia domowego oparty o powołaną w tym celu poradnię.

  Lekarze specjaliści i lekarze rezydenci znajdują się w stanie pełnej gotowości do udzielania świadczeń ratujących życie na terenie całego szpitala w tym prowadzenia czynności resuscytacyjnych. W obszarze anestezjologii Klinika realizuje wszystkie znieczulenia we wszystkich zakresach do wszystkich zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w takich dziedzinach jak; chirurgia naczyniowa, chirurgia brzuszna, neurochirurgia, chirurgia plastyczna, otolaryngologia, urologia, chirurgia endoskopowa, ortopedia i traumatologia, okulistyczna chirurgia klatki piersiowej, chirurgia endowaskularna oraz neuroradiologia interwencyjna, jak również znieczulenia do zabiegów diagnostycznych w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, znieczulenia do diagnostyki obrazowej TK, NMR, scyntygrafii, elektrowstrząsów itd.

  W Klinice pracuje 70 pielęgniarek, 20 specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, 14 lekarzy rezydentów, 2 mgr rehabilitacji, 2 sekretarki oraz 11 osób personelu pomocniczego. Zespół w roku 2009 wykonał 18.820 znieczuleń różnego typu.