Klinika Geriatrii


 • Kierownik Kliniki - prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska


 • _____________________________________________________________

  Sekretariat Kliniki

  tel. 52/ 585 49 00
  fax. 52/ 585 49 21

  e-mail: kikgeriat@cm.umk.pl


  Pielęgniarka Oddziałowa- mgr Ilona Grzeszak

  O Klinice

  Klinika zajmuje się wykrywaniem schorzeń i innych problemów geriatrycznych prowadzących do niedołęstwa starczego oraz prowadzeniem promocji zdrowia i rehabilitacji geriatrycznej. Podejście geriatryczne opiera się na solidnej wiedzy internistycznej z rozszerzeniem w kierunku psychiatrii, neurologii, ortopedii i kardiologii. Zajmuje się leczeniem osób u których występują złożone problemy medyczne (wielochorobowość). Podstawowym zadaniem całościowej oceny geriatrycznej jest poprawienie stanu zdrowia oraz wydolności czynnościowej chorego, aby mógł funkcjonować we własnym środowisku.

  Liczba łóżek - 21

  Średni czas pobytu chorego w klinice - 7 dni

  Klinika Geriatrii prowadzi hospitalizację od 60. roku życia. Prowadzi też kursy doskonalące dla lekarzy rodzinnych w ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Lekarza Rodzinnego.

  Badania naukowe
  • Stres oksydacyjny a proces starzenia się oraz udział reaktywnych form tlenu w etiopatogenezie chorób wieku podeszłego.
  • Jakość życia pacjentów przewlekle chorych.
  • Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów w podeszłym wieku
  • Ocena potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjentów w starszym wieku.
  Nasi pracownicy
  • dr n. med. Jadwiga Główczewska
  • dr n. med. Anna Koczaj
  • lek. med. Joanna Kołakowska
  • dr n. med. Anna Królikowska 
  • lek. med.  Hanna Kubik-Świerczyńska
  • dr n. med. Katarzyna Porzych
  • dr n. med. Małgorzata Rozwodowska
  • mgr rehabilitacji Dominika Gębka
  • mgr psychologii klinicznej Anna Polak-Szabela
  • pielęgniarki
  • kuchenkowe
  • sanitariusz
  • sekretarki